Vill ni veta mer?

Kundcase: Varför extern IT-avdelning?

BTB ser på QD som en nära partner och sin externa IT-avdelning. Läs mer om hur BTB använt QD som en möjliggörare för sin expansion och hur de upplever att samarbetet fungerar.

Läs hela caset

Fördelar för dig som kund


Kundanpassad IT

Tillsammans med er säkrar vi en strategi för organisationen och framtiden. Vi lyssnar till era verksamhetsbehov och skräddarsyr en bra IT-funktion, oavsett er organisations storlek.

Inga bindningstider

För oss är det viktigaste att ni är nöjda med QD och vår leverans och därför erbjuder vi helt löpande avtal utan bindningstid. Detta ger er flexibilitet att öka, minska, lägga till eller ta bort delar i leveransen efter era behov.

Avtalad kundnöjdhet

Nöjd Kund Index, NKI, är vårt viktigaste mått på vår leverans. Vi tycker det är så viktigt att vi har en avtalad SLA-nivå på kundnöjdhet i våra avtal. Vi vill förtjäna er som kund - varje dag!

Full transparens

Vårt ömsesidiga förtroende är viktigt för oss och vi vill alltid vara transparenta i vårt arbete. Vi är öppna med allt ni undrar över och i kundportalen kan ni följa alla era ärenden och se allt vi gör.

Hög kvalitet

Även om våra leveranser bygger på engagemang och personlig service så är QD:s ISO-9001-certifiering och vår personals ITIL-certifieringar en garanti för att vi arbetar strukturerat enligt väl förankrade processer och rutiner för att säkerställa hög kvalitet.

Hög effektivitet

Effektiv IT kräver en effektiv IT-leverantör. Förändrade behov i verksamhet och organisation kan ske snabbt, och vi förstår vikten av att finnas till hands och på kort tid kunna föreslå och genomföra både stora och små förändringar.